W maju 2020 r. acjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 zł tj. 3,01 zł na akcję z zysku za 2019 rok, zaś rok wcześniej o wypłacie 254,81 mln zł z zysku za 2018 rok, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zaznaczono.

Reklama

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)