Zysk operacyjny wyniósł 212,65 mln zł wobec 156,92 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 277,28 mln zł wobec 212,3 mln zł w 2019 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 254,01 mln zł w 2020 r. wobec 8 272,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 133,27 mln zł wobec 72,71 mln zł zysku rok wcześniej.

"W obszarze marek własnych grupa planuje dalszy rozwój portfela produktów. Spółka stawia na produkty o statusie leków, kontynuując strategię medykalizacji portfela produktowego. W odpowiedzi na oczekiwania rynku, farmaceutów i pacjentów Synoptis Pharma Sp. z o.o. tworzy komplementarną ofertę w głównych kategoriach terapeutycznych. W roku 2021 spółka planuje dalszy rozwój kategorii i ich komunikację kluczowym grupom docelowym oraz poszerzenie asortymentu marek własnych o produkty dedykowane przychodniom. Ponadto Synoptis Pharma Sp. z o.o. będzie rozwijać pozycję w rynku diabetologicznym, z naciskiem na kontrolę glikemii" - czytamy w raporcie.

Grupa nie wyklucza dalszy akwizycji w segmencie przychodni lekarskich, podano także.

"W segmencie Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia w 2021 roku Ggrupa będzie stawiać na: wprowadzenie profilaktyki dla pacjentów z wykorzystaniem projektów finansowanych publicznie oraz własnych, program opieki dla chorych na wybrane choroby przewlekłe, nowoczesne kanały komunikacji z pacjentem i rozwiązania z zakresu e-zdrowia Planowane jest również włączenie kolejnych placówek do akredytacji Ministerstwa Zdrowia" - czytamy dalej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)