"Decyzja akcjonariuszy Corelens będzie stanowić kluczowy krok poprzedzający wejście naszej spółki na rynek NewConnect. Obecność na rynku publicznym wzmocni naszą wiarygodność, transparentność i pozycję na wysoce innowacyjnym technologicznym rynku druku 3D. Jesteśmy świadomi własnych możliwości, zasobów i know-how. Przemawiają za nami konkretne atuty: wysoka jakość produktów, rozpoznawalna marka, doświadczony zespół badawczo-rozwojowy i rosnąca sieć dystrybucji. Nasz cel pozostaje niezmienny - chcemy być liderem światowego rynku drukarek desktopowych" - powiedział wiceprezes Zortrax Mariusz Babula, cytowany w komunikacie.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze Corelens zdecydują także o zmianach w składzie rady nadzorczej, zmianie siedziby oraz zmiany nazwy Corelens na Zortrax.

Zortrax zwrócił uwagę, że projekcje dotyczące wolumenu sprzedaży urządzeń desktopowych oznaczają dla niej dobre perspektywy. Jak prognozuje Context World, liczba sprzedanych drukarek z tego segmentu wzrośnie z 0,5 mln w 2017 r., do 1,8 mln w 2021 r. Obecny udział Zortrax w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3%.

"Rozwijamy działalność w obszarze druku 3D w kolejnych perspektywicznych branżach. W ubiegłym miesiącu zawiązaliśmy spółkę zależną Zortrax Dental. Będzie ona zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej. Wiążemy z nią duże nadzieje, prowadzące do budowy wartości Zortrax" - dodał Babula.

W ostatnim czasie firma podpisała też list intencyjny z docenianym za innowacje w zakresie edukacji Skriware. Począwszy od III kw. 2021 r. drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół w Polsce i za granicą. Pierwszym wspólnie realizowanym projektem będzie złożenie oferty wyposażenia ponad 4,5 tys. polskich szkół w nowoczesne laboratoria SkriLab w ramach programu "Aktywna Tablica", podsumowano w materiale.

We wrześniu 2020 roku Zortrax poinformował, że podpisał plan połączenia z notowaną na NewConnect spółką Corelens. Jak wówczas informowano, w ramach emisji połączeniowej, Corelens ma wyemitować dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej 111 937 500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po połączeniu, dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97% akcji Corelens, która zmieni nazwę na Zortrax. W zamian za 1 akcję Zortrax wydanych zostanie 15 akcji nowej emisji Corelens. Efektem połączenia byłoby uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

(ISBnews)