Zysk operacyjny wyniósł 58,33 mln zł wobec 32,53 mln zł zysku rok wcześniej. Na poziomie EBITDA grupa osiągnęła wynik 80,45 mln zł, tj. o 52% wyższy niż w 2019 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r. wobec 890,04 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku wypracowaliśmy w grupie przychody ze sprzedaży w wysokości 1 064 866 tys. zł, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyższe przychody ze sprzedaży osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki zintensyfikowaniu działań sprzedażowych oraz korzystnej sytuacji rynkowej sprzyjającej rozwojowi branży e-commerce" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zarząd TIM podjął decyzję o wprowadzeniu nowego podziału segmentów działalności grupy. W związku z nowym podziałem zmianie uległa prezentacja wyników osiąganych przez poszczególne segmenty.

"W strukturze sprzedaży grupy w 2020 roku dominowała sprzedaż w kanale e-commerce (przez internet). Podobnie jak we wcześniejszych latach, ok. 70% towarów i materiałów zostało sprzedanych przez ten kanał sprzedaży. W 2020 roku znacznie wyższa niż w poprzednim była także sprzedaż usług logistycznych świadczonych przez 3LP S.A. Przychody grupy z tytułu sprzedaży usług wyniosły 41 886 tys. zł i wzrosły o 55,2% w porównaniu z 2019 rokiem" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 36,04 mln zł wobec 22,71 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)