Strata operacyjna wyniosła 8,53 mln zł wobec 24,09 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,29 mln zł w 2020 r. wobec 2,06 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r., pomimo nowej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, do której szybko i sprawnie dostosowaliśmy nasz system pracy, osiągnęliśmy kluczowe dla rozwoju XTPL kamienie milowe, wchodząc w kolejny etap rozwoju. Najważniejszymi momentami ubiegłego roku było m.in. rozpoczęcie komercjalizacji opracowanych przez nas rozwiązań: tuszów przewodzących oraz drukarki Delta Printing System. Pierwsze zamówienia oraz umowy są dla nas powodem do dumy i potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju przynosi rezultaty. Nanotusze trafiły do klientów z branży elektroniki drukowanej, działających w Europie, Stanach Zjednoczonych, w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Dotychczas zrealizowaliśmy 11 zamówień do 7 krajów" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

"Jeśli zaś chodzi o naszą drukarkę demonstracyjną Delta Printing System, to chociaż nie jest to urządzenie docelowe, które będzie komercjalizowane na użytek przemysłowy - to jesteśmy dumni, że pierwsze urządzenie, służące do testowania naszej technologii UPD znajduje się w prestiżowym Institut für Großflächige Mikroelektronik "IGM" na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Drukarka została wynajęta na 4 lata z możliwością jej wykupu. Wartość kontraktu wyniesie do 190 tys. euro. Współpraca tego typu jest istotna ze względu na umożliwienie poznania naszej technologii potencjalnym klientom zarówno z kręgów naukowych, jak i przemysłowych" - dodał.

Jednocześnie, w celu dalszej komercjalizacji XTPL dostosowało ofertę produktową do potrzeb kontrahentów, wprowadzając modyfikacje struktur sprzedażowych i aktywności marketingowej. Te działania pomogły w zbudowaniu wartościowego lejka sprzedaży i w efekcie doprowadzenia do zawarcia pierwszych kontraktów, wskazał także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 8,18 mln zł wobec 24,68 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Od 2019 r. spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2020 r. na OpenMarket we Frankfurcie.

(ISBnews)