"Odpisy aktualizujące zostały wyliczone w oparciu o wartość aktywów spółki zależnej Groclin Karpaty w sprawozdaniu jednostkowym do ceny sprzedaży aktywów w łącznej kwocie 5 700 tys. zł, wynikającej z podpisanej w dniu 25 lutego 2021 roku umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowy przelewu wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

(ISBnews)