O tym, że to "nie brak środków finansowych, ale raczej niepewność związana z pandemią" powstrzymuje firmy przed podejmowaniem inwestycji, świadczą wyniki kwietniowego badania koniunktury PIE i BGK, cytowane w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Pokazują one, że wśród firm, które mają zasoby finansowe na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy, 32 proc. nie inwestuje, "bo nie dostrzega takiej potrzeby", a wyższe wydatki inwestycyjne wskazuje tylko co piąta firma. "W okresie pandemii firmy powstrzymywały się przed podjęciem niektórych wcześniej planowanych inwestycji, a zyski odkładały. Dzięki temu dysponują obecnie znacznymi środkami, które mogą przeznaczyć na inwestycje, ale wówczas gdy pandemia wygaśnie" - wyjaśnili analitycy.

Wyniki comiesięcznych badań koniunktury PIE i BGK prowadzonych od stycznia 2021 r. pokazują ponadto - jak zaznaczyli analitycy - że połowa firm nie ponosiła wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech miesiącach, w co piątej firmie poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach, a w co dziesiątej niższy. Równocześnie nieco ponad połowa firm oceniała swoją płynność finansową jako wystarczającą, by zapewnić ciągłość funkcjonowania przez okres powyżej trzech miesięcy (57 proc. w styczniu i 53 proc. w kwietniu). Z kolei co czwarta firma miała zapewnione funkcjonowanie przez 2-3 miesiące, a w 8 proc. (w styczniu w 6 proc.) przedsiębiorstw płynność finansowa nie była wystarczająca, by funkcjonować nawet przez miesiąc.

PIE zwróciło uwagę, że inwestycje są warunkiem zastosowania w firmach nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, pojawienia się ulepszonych produktów i nowych miejsc pracy. "Niestety, stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB) w Polsce, mimo stopniowego wzrostu z 17,5 proc. w 2017 r. do 18,2 proc. w 2018 r. i 18,6 proc. w 2019 r., pozostaje na niskim poziomie" - stwierdzono. W 2020 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób zmniejszyły się o 7,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - przypomnieli analitycy powołując się na dane GUS.

Zdaniem analityków inwestycje przedsiębiorstw może zwiększyć promowanie postępu technicznego. "Efekt ten przyniosłoby też obniżenie opodatkowania firm, ale konieczność stopniowego równoważenia budżetu, po okresie zwiększonych wydatków spowodowanych przez pandemię, nie pozwala na szersze wykorzystania tego środka" - podsumowali. (PAP)

autor: Magdalena Jarco