Strata operacyjna wyniosła 11,82 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wg MSSF16 wyniósł odpowiednio: 17,56 mln zł wobec 41,84 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,51 mln zł w 2020 r. wobec 292,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 r. wyniosły 244 506 tys. zł, co oznacza spadek o 16,5% w stosunku do 2019 r. Sprzedaż własnych produktów wzrosła o 7,3% r/r a sprzedaż towarów obcych dostawców spadła o 31,2% r/r. Spadek materiałów związany jest z mniejszą produkcją u kooperantów/ zewnętrznych dostawców, podała spółka w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

"Zdecydowaną większość przychodów grupa kapitałowa emitenta osiąga ze sprzedaży produktów i towarów na rynku krajowym. W 2020 r. udział przychodów ze sprzedaży krajowej w strukturze sprzedaży wyniósł 89,6%, a sprzedaży eksportowej 10,4%. Sprzedaż na rynku krajowym spadła o 15,1% r/r. Sprzedaż eksportowa spadła o 26,5 r/r. Spadek eksportu nastąpił do wszystkich odbiorców z powodu epidemii Covid-19 na całym świecie. Sprzedaż eksportowa odbywa się do własnej sieci sprzedaży oraz do niezależnych odbiorców hurtowych. Największymi zagranicznymi rynkami zbytu dla grupy kapitałowej Wojas w 2020 r były kraje: Czechy, Słowacja, Niemcy, Białoruś, Ukraina i Rosja" - czytamy dalej.

Wojas w maju 2020 r szacował, iż w związku z pandemią Sars-Coc-2 od marca 2020 r. powstała sporych rozmiarów luka płynnościowa, szacowana na 15-20 mln zł.

"Sytuacja związana z pandemią spowodowała dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w Spółce w związku z zapadalnością zobowiązań handlowych zakupionej kolekcji wiosna lato 2020, wzrostem zapasów oraz potrzebą zatowarowania kolekcji jesień zima 2020/21 (dostawcy obserwują branże i życzą sobie przedpłat). Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna - lato 2020 i części zimowej można szacować na 18 mln zł na poziomie wyniku EBIT i zysku netto" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 21,2 mln zł wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)