"Fuzja zapowiadana w podpisanym 30 września 2020 roku planie połączenia to kamień milowy pozwalający na uzyskanie liderowi druku 3D statusu spółki publicznej" - czytamy w komunikacie.

W ramach emisji połączeniowej Corelens emituje dla akcjonariuszy Zortrax 111 937 500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja była dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97% akcji Corelens w podwyższonym kapitale zakładowym Corelens. W zamian za 1 akcję Zortrax wydanych zostanie 15 akcji nowej emisji Corelens.

"Pozytywne decyzje akcjonariuszy Corelens dotyczące fuzji to kluczowy krok poprzedzający nasze wejście na rynek NewConnect, co bardzo nas cieszy. Uzyskanie statusu spółki publicznej jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju Zortrax, a także realizacją naszych zobowiązań wobec akcjonariuszy mniejszościowych. Obecność na giełdzie sprzyja firmom o technologicznym i eksportowym profilu, a my jako lider rynku druku 3D bez wątpienia do tej grupy należymy. Jednocześnie nieustannie pracujemy nad tym, aby udział Zortrax w globalnym rynku dynamicznie rósł. Jesteśmy świadomi, że branża w której działamy, jest niezwykle konkurencyjna, a wymagania względem producentów nieustannie rosną. Równocześnie znamy też własne możliwości, zasoby i know-how i wierzymy, że nasze wejście na NewConnect jest katalizatorem do dalszego rozwoju" - powiedział wiceprezes Zortraxu Mariusz Babula, cytowany w materiale.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze Corelens zdecydowali również o zmianie siedziby spółki, a także nazwy spółki z Corelens na Zortrax. Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare, wskazano również.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

(ISBnews)