"W I kwartale 2021 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości ponad 177,8 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2021 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2021 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie za I kw.

Portfel zamówień jednostki dominującej na koniec marca br. wynosił 1 685 mln zł, z czego 30,9 mln zł stanowią umowy podpisane w okresie I kwartału 2021 roku. Ponadto spółka złożyła w 2020 roku najkorzystniejsze oferty w przetargach publicznych (nierozstrzygnięte do dnia publikacji niniejszego sprawozdania) na łączną kwotę netto przypadającą dla spółki 711,4 mln zł oraz w 2021 roku w przetargu prywatnym na rynku niemieckim na kwotę netto 6,4 mln zł.

"Spółka, tak jak dotychczas, aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych na rynku kolejowym oraz drogowym, które aktualnie charakteryzują się dużą liczbą uczestników. Wzrost konkurencji wynika ze zmniejszenia ilości przetargów na rynku inwestycyjnym w porównaniu do potencjału wykonawczego firm budowlanych na rynku polskim. Obecna tendencja na rynku pokazuje, że oferty wykonawców przekraczające budżety inwestorskie są coraz częściej akceptowane przez zamawiających" - ocenia Trakcja.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)