"Rada nadzorcza [...] mając na względzie w szczególności perspektywy sytuacji makroekonomicznej Polski związane z sytuacją epidemiczną i spodziewany wpływ tej sytuacji na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych, jak i spowodowane ww. pandemią oraz częściową nieprzewidywalnością warunków ekonomicznych, ograniczonymi możliwościami długoterminowego precyzyjnego planowania, jak również konieczność poniesienia niezbędnych nakładów remontowych i inwestycyjnych celem utrzymania zdolności produkcyjnych i udziałów rynkowych - postanowiła pozytywnie zaopiniować ww. wniosek zarządu, podejmując w tej sprawie jednomyślnie stosowną uchwałę" - czytamy w komunikacie.

Libet odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 17,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,17 mln zł wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)