Reklama

Obie spółki zakończyły proces wyceny będący jednym z etapów procesu połączenia. Wszystkie udziały Pixel Crow zostały wycenione na kwotę ponad 20,2 mln zł, natomiast akcje Pixel Crow Games na ponad 1,7 mln zł. Aby plan wszedł w życie, musi zostać zatwierdzony przez akcjonariuszy i wspólników obu spółek, którzy zdecydują również o emisji połączeniowej, podano.

"Uzyskanie wyceny Pixel Crow Sp. z o.o. oraz przygotowanie planu połączenia bardzo przybliża nas do realizacji dalszych założeń biznesowych, a także do wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. Cieszymy się, że kolejny projekt z Rodziny Movie Games konsekwentnie realizuje plan dołączenia do grona spółek notowanych" - powiedział prezes Pixel Crow oraz Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Opublikowany 31 maja br. plan połączenia obu spółek zawiera m.in. ich wyceny przeprowadzone przez niezależnych specjalistów z rynku. Wartość godziwa Pixel Crow została ustalona na kwotę 20 218 743,35 zł, a więc 45 435,38 zł za jeden udział, natomiast wartość godziwa Pixel Crow Games została wyceniona na kwotę 1 760 000 zł, tj. 0,16 zł za jedną akcję. Po zakończeniu emisji dotychczasowi akcjonariusze Pixel Crow Games będą posiadać 8,01% w kapitale zakładowym spółki po połączeniu. Każdy ze wspólników Pixel Crow otrzyma w przybliżeniu 283 971 akcji emisji połączeniowej w zamian za jeden udział w spółce, wskazano również.

W dalszej kolejności zarządy spółek przygotują sprawozdania uzasadniające połączenie. Następnie zostaną zwołane walne zgromadzenie oraz zgromadzenie wspólników, podczas którego akcjonariusze i wspólnicy obu spółek zagłosują nad zatwierdzeniem planu oraz emisji połączeniowej.

"Najbliższe tygodnie będą kluczowe w kontekście procesu połączenia. Niemniej najcięższe etapy są już zdecydowanie za nami. Oprócz połączenia bardzo intensywnie pracujemy nad zapowiedzianymi przez nas grami, z których zdecydowanie wyróżnia się 'Fire Commander', ogłoszony podczas marcowego Future Games Show. Wytrwale pracujemy również nad kolejnymi produkcjami, a więc 'Total Alarm' oraz nowym, niezapowiedzianym jeszcze projektem pod roboczym tytułem 'Food Truck Empire'. W fazie preprodukcji znajduje się ponadto jeszcze jeden projekt" - dodał prezes Pixel Crow Games oraz dyrektor kreatywny Pixel Crow Damian Gasiński.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)