Inwestorom indywidualnym przydzielono 199 000 akcji serii F, a inwestorom instytucjonalnym przydzielono 101 000 akcji serii F. Cena emisyjna wyniosła 14 zł za każdą akcję, podkreślono.

"Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji serii F doszła do skutku. Zarząd spółki niezwłocznie podejmie działania w celu zarejestrowania emisji akcji serii F w rejestrze przedsiębiorców oraz wprowadzenia akcji serii F oraz wcześniej praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)