Reklama

"Oferta publiczna i wejście na GPW będą kolejnym milowym krokiem w naszym rozwoju, który umożliwi nam realizację planu osiągnięcia do końca 2025 r. portfela projektów biurowych o powierzchni 1 mln m2. Nasz dotychczasowy model działania i konsekwentny rozwój pokazał, że umiemy z sukcesem projektować, budować, komercjalizować i sprzedawać atrakcyjne projekty biurowe, nawet w wyjątkowych czasach, wywołanych pandemią COVID-19. Szerokie portfolio projektów w realizacji i przygotowaniu stanowi podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju, w który chcemy zaangażować również inwestorów giełdowych, oczekujących atrakcyjnej oferty" - powiedział prezes Rafał Malarz, cytowany w komunikacie.

Globalnymi współkoordynatorami oraz współprowadzącymi księgę popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym księgę popytu jest Biuro Maklerskie Pekao, a doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

"Oferta i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy Cavatina Holding. Emisja akcji i obecność na giełdzie daje grupie dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i realizacji kolejnych inwestycji biurowych" - przypomina spółka.

Jej kluczowym celem strategicznym jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 GLA portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)