"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8 541 649 zł w następującym zakresie: 1) 8% zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki, 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)