"Przedmiotem aneksu jest zmiana stawek jednostkowych, zwiększenie zakresu robót, a w konsekwencji zwiększenie łącznego szacunkowego wynagrodzenia emitenta o kwotę ok. 7,5 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 34,2 mln zł netto. Łączne wynagrodzenie szacunkowe z tytułu realizacji umowy, z uwzględnieniem treści aneksu, wynosi ok. 19,1 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 87,2 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu Unibep podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. działającym poprzez Hyundai Engineering Oddział w Polsce umowę o podwykonawstwo. Przedmiotem umowy jest wykonanie zespołu budynków w ramach budowy kompleksu Polimery Police. Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi ok. 11,64 mln euro netto (ok. 52,8 mln zł netto). Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kw. 2020 r., a zakończenie według umowy z kwietnia w III kw. 2021 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)