"Wszyscy akcjonariusze spółki, posiadający łącznie akcje spółki reprezentujące 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w ramach realizacji uprawnień wynikających z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie postanowili o wystąpieniu z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w uzasadnieniu.

Akcjonariuszami są: Józef Wojciechowski, Katarzyna Szajnwald, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)