Dostawa nastąpi w terminie do 29 czerwca 2022 roku. Usługi utrzymania będą świadczone przez 10 lat od przekazania zespołów do eksploatacji, podano.

"Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez zamawiającego do dwóch dodatkowych ZT wraz ze świadczeniem usług utrzymania. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z opcji, kolejne ZT powinny być dostarczone w terminie 18 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, jednak nie wcześniej niż po dostawie ostatniego ZT w ramach zamówienia podstawowego" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji w całości, szacunkowa maksymalna wartość umowy wzrośnie do 139 250 000 zł netto.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)