"Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 13 mld zł i patrzymy z optymizmem na najbliższe kwartały. Analizując aktualny portfel, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót, spodziewamy się, że druga połowa roku przyniesie poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne. W obliczu istotnych wahań cen materiałów skoncentrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, która pozwoli zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych" - napisał Popko w komentarzu do wyników za I półrocze.

W I półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Budimex wyniosły 3 241 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 208 mln zł (+222% r/r).

Reklama

Rentowność brutto z działalności kontynuowanej grupy wyniosła 8% w porównaniu do 2,6% w I poł. 2020 roku. Poprawa to efekt m.in z rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 mln zł wynikającym ze sprzedaży Budimex Nieruchomości, wskazał Popko.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2021 roku. Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy znaczący wzrost zysku brutto grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 91 mln zł w pierwszym półroczu 2020 roku do 260 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku przy jednoczesnym wzroście rentowności z 2,6% do 8%. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 mln zł w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości. Sfinalizowana pod koniec maja transakcja zamyka proces przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego w Grupie Budimex. Ostateczna cena sprzedaży nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnych założeń, a łączny wpływ transakcji na zysk netto grupy wyniósł 542 miliony zł" - skomentował prezes.

Dodał, że przychodów ze sprzedaży grupy był niewielki, przy czym przychody w segmencie usługowym wzrosły o 29,9%, a w obszarze budowlanym spadły o 10,4%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 3 029 mln zł (-10,4% r/r) notując przy tym znaczną poprawę rentowności, podała spółka.

"Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku jest nieco niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a dynamika spadku jest poniżej wskaźnika rynkowego. Wynika to z faktu, iż kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powoduje to, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka. Ponadto obserwujemy spadek wolumenów w segmencie budownictwa ogólnego, gdzie, mając na uwadze aktualny portfel i kontrakty w poczekalni, liczymy na wzrosty w drugiej połowie roku" - napisał prezes.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)