"Inwestycja w złoże Duva jest modelowym przykładem filozofii działania PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To kolejny, ważny krok do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest zwiększenie własnej produkcji gazu ziemnego w Norwegii do poziomu co najmniej 2,5 mld m3 rocznie. Dzięki podłączeniu nowych odwiertów do już istniejącej infrastruktury udało się zmniejszyć koszt zagospodarowania złoża, a w konsekwencji - zwiększyć rentowność całego projektu. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z efektów środowiskowych - Duva ma jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla na jednostkę wydobycia spośród wszystkich złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - skomentował prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Duva jest złożem gazowo-ropnym położonym na koncesjach PL636 i PL 636C na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od Bergen. PGNiG Upstream Norway szacuje jego zasoby wydobywalne na ok. 8,4 mld m3 gazu ziemnego, co oznacza, że wolumen produkcji przypadający na PGNiG wyniesie średnio ok. 0,2 mld m3 gazu rocznie. Zakładany okres eksploatacji to 10 lat.

PGNiG Upstream Norway posiada 30% udziałów w koncesjach obejmujących złoże Duva, które kupiło w 2019 roku w dwóch transakcjach obejmujących 20 i 10% udziałów. Pozostałymi udziałowcami są Neptune Energy (30% udziałów, operator), Idemitsu Petroleum Norge (30% udziałów) oraz Sval Energi (10% udziałów).

Obecnie PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem 37 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z jedenastu złóż a cztery kolejne są w trakcie prac inwestycyjnych i analitycznych.

Reklama

"Spółka szacuje, że w tym roku zwiększy produkcję gazu ziemnego do ponad 0,9 mld m3 wobec 0,5 mld m3 w 2019 roku. Będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów, a także akwizycji udziałów w złożach już produkujących. Prognozowany wolumen wydobycia nie uwzględnia transakcji zakupu wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS, która czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.