Zysk operacyjny wyniósł 16,21 mln zł wobec 20,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,42 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 237,41 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 49,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 461,92 mln zł w porównaniu z 461,94 mln zł rok wcześniej.

"Dywersyfikacja działalności w ramach trzech segmentów biznesowych oraz szeroki portfel produktów sprawdza się w niełatwych warunkach makroekonomicznych i pozwala ograniczyć ryzyka związane z działalnością Grupy Apator, nawet w obliczu poważnych zaburzeń gospodarczych będących skutkiem pandemii. W I półroczu 2021 r. grupa utrzymała stabilny poziom sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego ub.r., osiągając obroty w wysokości 461,9 mln zł, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej EBITDA tj. 66 mln zł (uwzględniając wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu w I poł. 2021 w wysokości blisko 100 mln zł) i skorygowanym zysku netto na poziomie 23,6 mln zł (51,2 mln zł z uwzględnieniem wpływu sprzedaży w/w nieruchomości)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Polska pozostaje dominującym rynkiem grupy, niemniej od lat Apator wzmacnia swoją pozycję w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Po I poł. 2021 roku udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 47,5%, zaś strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej były Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Czechy i Francja. Urządzenia pomiarowe z Polski trafiły też do klientów na Ukrainie, w Rosji i Turcji, podano także.

Segment Energia Elektryczna (EE) odnotował spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu (+18% r/r). Segment Gaz miał wysoką sprzedaż w kraju (+14% r/r) w wyniku realizacji przetargu dla PSG, przy jednocześnie niższym eksporcie (-15% r/r), w efekcie wysokiej bazy w I poł. 2020. Segment Woda i Ciepło osiągnął wyższe obroty w kraju (+17% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+36% r/r).

"Cieszą nas zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów. Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczną i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi. Opracowana przez nas wspólnie z partnerami technologia zdalnego pomiaru gazu została wybrana przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv - w jednym z największych przetargów smart meteringowych w Europie. W efekcie produkowany w Tczewie gazomierz z logo Apator trafi do miliona belgijskich gospodarstw domowych, zapewniając precyzyjny i bezpieczny pomiar oraz szereg funkcjonalności wynikających ze zdalnej komunikacji urządzenia z centralnym systemem operatora. Kilka dni temu poinformowaliśmy też o wyborze oferty Apatora na dostawy liczników ee z komunikacją PLC PRIME w Energa Operator. Czekamy w pełnej gotowości na kolejne przetargi w związku z planowanym rolloutem smart meteringu w Polsce. Dzięki szerokiemu wprowadzeniu liczników smart będzie można zaoferować odbiorcom w Polsce dostęp do nowoczesnych taryf dynamicznych, których największą zaletą jest możliwość realnego zarządzania zużyciem energii tj. dostosowanie poziomu konsumpcji energii do aktualnych cen na rynku" - skomentował prezes Mirosław Klepacki, cytowany w materiale.

"W obecnych warunkach rynkowych uważnie monitorujemy obszary zadłużenia i płynności grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ciągłości działania operacyjnego. To z kolei wymaga od nas przejściowego zwiększenia buforów strategicznych materiałów i komponentów, co przekłada się na zwiększony poziom zaangażowanego kapitału obrotowego netto. Sytuacja finansowa Grupy pozostaje w pełni bezpieczna, stąd zrealizowana z pełną odpowiedzialnością wypłata drugiej części dywidendy, zgodnie z wolą naszych akcjonariuszy" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 28,23 mln zł wobec 41,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)