Zysk operacyjny wyniósł 267,38 mln zł wobec 94,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 143,19 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 1 647,1 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 496 094 tys. zł, tj. o 30,1 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 253 522 tys. zł, co oznacza wzrost o 163 089 tys. zł. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 267 377 tys. zł. Zysk netto w I połowie 2021 roku wyniósł 221 047 tys. zł wobec 81 820 tys. zł w I połowie 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Zarówno grupa, jak i jednostka dominująca utrzymuje w pierwszym półroczu br. bardzo mocne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym, wynoszące odpowiednio dla grupy 247,8 mln zł, a dla jednostki dominującej 57,8 mln zł, podano również.

Przychody Segmentu Blach wyniosły w raportowanym okresie 452 654 tys. zł i były wyższe o 16,7% w porównaniu do I półrocza 2020 r. Wynik segmentu wyniósł 59 235 tys. zł (wzrost o 35,7%), a marża wzrosła z 11,3% do 13,1%.

Przychody Segmentu Profili wyniosły w I półroczu 2021 r. 435 553 tys. zł i były wyższe o 155 049 tys. zł (tj. o 55,3%) w stosunku do porównywalnego okresu 2020 r. Wynik segmentu wzrósł ponad 7-krotnie, a wypracowana marża wzrosła z 3,5% do 16,6%.

W I półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Segmentu Cynku wyniosły 1 111 345 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 860 830 tys. zł, były wyższe o 250 515 tys. zł, tj. o 29,1%. Wynik segmentu wyniósł 178 399 tys. zł i był wyższy o 83,3%, a uzyskana marża wzrosła z 11,3% do 16,1% w raportowanym okresie.

Przychody Segmentu pozostałej działalności wzrosły w raportowanym okresie o 21,8 %, a jego marża wyniosła 15,6 %, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 75,39 mln zł wobec 28,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)