"W związku z przeniesieniem przez emitenta tytułu prawnego do wszystkich posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig w ramach transakcji, zaistniała podstawa wcześniejszego proporcjonalnego wykupu obligacji" - czytamy w komunikacie.

Dzień dodatkowego obowiązkowego wykupu wyznaczono na 8 listopada 2021 r., tj. w ramach przewidzianego w warunkach emisji terminu 10 dni roboczych od dnia wystąpienia podstawy dodatkowego obowiązkowego wykupu (C. Hartwig).

Reklama

"Emitent zobowiązany jest do dokonania dodatkowego obowiązkowego wykupu (C. Hartwig) w łącznej kwocie 49 453 506,65 zł" - czytamy dalej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)