"Zgodnie z otrzymaną informacją zamawiający wskazał, iż unieważnił postępowanie, ponieważ złożone oferty przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia" - czytamy w komunikacie.

W październiku ZUE podało, że jego oferta jest najkorzystniejsza w tym postępowaniu przetargowym. Budżet zamawiającego na zadanie wynosił 28,4 mln zł brutto.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)