Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,96 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,59 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 67,05 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki GK Wojas w 3 kw. 2021 roku pozytywnie wpłynęło (po zimowych i wiosennych lockdownach) odbicie w sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych (kanał offline). W wyniku większej sprzedaży r/r w tym kanale, Grupa zanotowała też większą marżę brutto. Jednocześnie zapoczątkowane już w 2020 r. działania związane z redukcją kosztów najmu przyniosły efekty w postaci obniżki kosztów sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Ostatecznie III kw. 2021 r. zamknął się z wynikiem na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 2 956 tys. zł (rok temu minus 3 805 tys. zł), a na poziomie wyniku netto zanotowano zysk w kwocie 360 tys. zł (rok temu minus 4 810 tys. zł).

"Jednocześnie na poziomie przepływów z działalności operacyjnej w 3 kwartale 2021 r. wystąpiła znacząca poprawa, a stan wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 30.09.2021 r wyniósł 10 342 tys. zł. Te pozytywne czynniki w sprzedaży detalicznej były kontynuowane w miesiącu październiku. Dane te też pokazują, iż jak nie ma zaburzeń związanych z epidemią COVID-19, w szczególności ograniczenia w zakresie handlu, to sprzedaż detaliczna rośnie a tym samym osiągane wyniki finansowe przez Grupę Wojas" - czytamy także.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 20,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 187,45 mln zł w porównaniu z 169,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 21,25 mln zł wobec 14,73 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)