"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1,89 zł oraz nie wyższą niż [nie podano] zł do kwoty nie niższej niż 129 982 200,39 zł oraz nie wyższej niż [nie podano] zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji, ale nie więcej niż [nie podano] akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,89 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

"Zamiarem zarządu jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F o wartości nominalnej 1,89 zł każda pozwalającej na pozyskanie wpływów z emisji akcji serii F w wysokości ok. 450-550 mln zł" - czytamy w opinii zarządu.

Reklama

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)