Reklama

"Na wyniki finansowe roku obrotowego 2020/2021 (FY21) wpływ miały dwa główne czynniki: pierwszym z nich było zakończenie ugodą wieloletniego sporu z kontrahentem spółki i w konsekwencji możliwość rozwiązania rezerw na ten spór oraz podniesienie rentowności operacyjnej mimo spadku przychodów. W efekcie powyższego grupa odnotowała wzrost zysku netto do poziomu 46,6 mln zł (27,7mln zł bez one -off) vs 29,2 mln zł w roku poprzednim" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 49,17 mln zł wobec 36,89 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa w prezentowanym okresie poprawiła rentowność działalności operacyjnej do 17% (vs 16% rok wcześniej), osiągając zysk z działalności operacyjnej na poziomie 49,2 mln zł (vs 36,9 mln zł rok wcześniej). Zysk z działalności operacyjnej bez wpływu ugody wyniósłby 34,9 mln zł. [...] Wypracowana EBITDA osiągnęła poziom 61 mln zł (vs 53 mln zł w roku poprzednim), a bez zdarzenia jednorazowego osiągnęłaby wartość 46,7 mln zł" - czytamy także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,05 mln zł w 2020/2021 r. wobec 229,97 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że spadek przychodów grupy związany był głównie ze spowolnieniem kontraktacji w II i III kw. roku oraz przesunięciami realizacji (m.in. ze względu na COVID) kontynuowanych projektów w sektorze Utilities.

"Ponadto na rozpoznany niższy przychód wpłynęły umowy podpisane z opóźnieniem (w tym z Pocztą Polską i Ministerstwem Finansów). W Q1 FY20 Spółka wygenerowała istotne przychody na podstawie poprzednio obowiązujących umów z ww. podmiotami, zaś w Q1 FY21 - ze względu na opóźnienia w zawarciu ww. umów - spółka nie mogła generować przychodów ze współpracy z uwagi na brak formalno-prawnej podstawy w tym okresie. Obecnie spółka realizuje przychody z powyższych umów w formie konkretnych zleceń. W Q4 FY21 trend spadku przychodów został zatrzymany (poziom przychodów za Q4 FY21 przewyższył przychody Q4 FY20). Jednocześnie zauważyć należy, że kontraktacja w tym kwartale była na rekordowym poziomie ponad 80 mln zł" - czytamy dalej.

W ciągu całego minionego roku finansowego zarząd Sygnity intensywnie pracował nad zakończeniem umowy restrukturyzacyjnej, co udało się finalnie w trzecim kwartale tegoż okresu.

"Formalne zakończenie umowy restrukturyzacyjnej, którą spłaciliśmy z środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz z emisji obligacji, umożliwiło nam nie tylko poprawę postrzegania spółki w branży i wśród klientów, ale też powrót na rynek bankowy. Już po dacie bilansowej, podpisaliśmy umowę z BNP Paribas i pozyskaliśmy 20 mln zł linii gwarancyjnych, co pozwoli na uwolnienie środków zamrożonych do tej pory w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych" - powiedziała członek zarządu Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.

Brak restrykcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej oraz finansowanie zewnętrzne pozwoli Sygnity na sfinansowanie programu rozwojowego, w tym przede wszystkim rozwój produktów własnych, dodano.

"Za nami udany rok, kończący okres transformacji biznesu Sygnity. Wypracowany model biznesowy charakteryzujący się generowaniem wysokich poziomów gotówki, daje solidne podstawy do powrotu spółki na ścieżkę wzrostu przychodów. Jesteśmy przekonani, że wyższa kontraktacja oraz środki przeznaczone na rozwój będą wspierać wzrost wartości Sygnity" - podkreślił prezes Bogdan Zborowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020/2021 r. wyniósł 45,86 mln zł wobec 24,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)