"17 grudnia 2021 roku Komenda Głównej Straży Granicznej poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym na 'Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej', polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: 'barierą' na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82 km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73 km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej" - czytamy w komunikacie.

Wartość oferty dla odcinka nr 1: 167 722 924,00 zł netto. Wartość oferty dla odcinka nr 2: 158 525 072,00 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu: po przekazaniu wykonawcy terenu budowy. Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy, podano także.

Jak podało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marek Chodkiewicz zarekomendował, aby budowa zapory, która powstanie na granicy z Białorusią, powierzona została firmom Budimex i Unibep.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)