"Wartość oferty: 204 792 968,29 zł netto, w tym: zamówienie podstawowe: 122 268 876,73 zł netto, zamówienie z prawa opcji: 82 524 091,56 zł netto" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia robót nastąpi w zakresie zamówienia podstawowego od daty zawarcia umowy, a w zakresie prawa opcji: od dnia złożenia pisemnego oświadczenia przez zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji do 3 miesięcy przed datą na ukończenie, podano

"Termin zakończenia robót: w zakresie zamówienia podstawowego: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zakresie prawa opcji: 15 miesięcy od dnia złożenia pisemnego oświadczenia przez zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji " - czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)