Reklama

"Przyczyną rozwiązania porozumienia był stwierdzony brak perspektyw co do realizacji celu porozumienia i dalszego efektywnego współdziałania stron porozumienia w celu doprowadzenia do wycofania akcji, z uwagi w szczególności na fakt: dotychczasowego nieosiągnięcia przez strony porozumienia co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (warunkującego przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki w trybie w art. 82 ustawy), utrzymującą się od dłuższego czasu giełdową wycenę akcji na poziomie znacząco przewyższającym maksymalny poziom ceny (21,5 zł), po jakiej dopuszczalne było dalsze nabywanie akcji w ramach skupu akcji własnych spółki zgodnie z treścią porozumienia" - czytamy w komunikacie.

W związku z ustaniem porozumienia, zarząd spółki podjął w formie uchwały decyzję o przedterminowym zakończeniu procesu nabywania akcji spółki na warunkach zatwierdzonych w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 8 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów, zakończono.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)