"List intencyjny stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu do momentu zawarcia umowy wykonawczej, w związku z czym MZ GPBP niezwłocznie przystąpi do wykonywania prac. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia listu intencyjnego w przypadku, gdy strony nie uzgodnią treści umowy wykonawczej" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r.

Reklama

(ISBnews)