Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 120,76 mln zł wobec 94,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 504,53 mln zł w I poł. 2021/2022 wobec 7 125,24 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowane przewagi rynkowe oraz budowane od ponad 30 lat kompetencje pozwoliły Grupie AB kolejny raz na osiągnięcie rekordowych wyników. W okresie sprawozdawczym, czyli w pierwszej połowie roku finansowego 2021/2022, zanotowaliśmy 7,5 mld zł przychodów. Co ważne, oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku nawet pomimo niezwykle wysokiej bazy porównawczej - przychody w pierwszej połowie roku finansowego 2020/2021 wzrosły bowiem o 32% r/r (+1,7 mld zł). Wykorzystując największą efektywność operacyjną w branży oraz korzystny miks produktowy, osiągnęliśmy również rekordowe zyski. W okresie sprawozdawczym wynik EBITDA wzrósł o 26% r/r, do 129,7 mln zł, a zysk netto - o 25,5%, do 90,3 mln zł. Również tu poprzeczna zawieszona była bardzo wysoko przed rokiem, gdyż na fali wzrostowej popytu w drugiej połowie roku 2020 zanotowaliśmy wzrost wyniku EBITDA o 63%, a zysku netto o 87% r/r" - napisał prezes Andrzej Przybyło w liście załączonym do raportu.

"Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich okresach, tak również w okresie sprawozdawczym, prowadziliśmy konserwatywną politykę finansową, ponieważ bezpieczeństwo rozwoju jest wpisane w nasze DNA. W rezultacie wartość kapitałów własnych grupy zbliżyła się do 1,1 mld zł, co daje rękojmię wysokiego potencjału rozwoju na rynku dystrybucyjnym" - dodał.

Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła poziom 272,6 mln zł, w stosunku do 221,7 mln zł w poprzednim roku. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 3,6% obrotów (w porównaniu do 3,1% w roku poprzednim). Wyższy poziom wskaźnika marży do obrotu w stosunku do okresu porównawczego wynika z innej struktury produktowej sprzedaży, podano także.

W związku z dynamiką sprzedaży, koszt własny sprzedaży wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu i wyniósł 7 232 mln zł. Skonsolidowane koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu (SG&A) wyniosły 146,6 mln zł, tym samym stanowiły 1,95% uzyskanych przychodów ze sprzedaży Grupy. Wskaźnik SG&A jest jednym z najczęściej używanych branżowo mierników efektywności operacyjnej, zaś jego poziom uzyskany przez Grupę AB, stawia ją w rzędzie najbardziej efektywnych podmiotów swojej branży, podkreśla AB.

W I półroczu roku obrotowego 2021/2022 będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności:

- rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 3,63%

- rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,61%

- rentowność EBITDA: 1,73%

- rentowność na poziomie zysku netto: 1,20%

- rentowność kapitałów własnych (ROE) : 8,29%, rentowność aktywów (ROA) : 2,58%, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu wyniósł 53,78 mln zł wobec 38,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)