Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 413,05 mln zł wobec 386,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 897,49 mln zł w 2021 r. wobec 1 815,01 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku grupa kapitałowa Dom Development weszła na nowy poziom działalności. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię maksymalizacji marży, jednocześnie osiągając rekordowy wolumen sprzedaży. W efekcie, zwiększyliśmy wolumen sprzedaży do 4 066 lokali, tj. o 8% w porównaniu do 2020 roku, zaś jej wartość wzrosła aż o 21% - do poziomu przeszło 2,5 mld zł. Dominujemy na rynku mieszkań o najwyższej jakości, co potwierdza średnia wartość transakcji w grupie na poziomie - w 2021 roku wzrosła ona do 667 tys. zł . Także skala realizowanych inwestycji była rekordowa - na dzień 31 grudnia 2021 roku mieliśmy 5 930 lokali w budowie. Wszystkie nasze projekty postępowały zgodnie z planem i przy bardzo satysfakcjonujących marżach, mimo silnej presji na wzrost kosztów. Jest to zasługa przede wszystkim generalnych wykonawców należących do Grupy Kapitałowej Dom Development S.A"- napisał prezes Jarosław Szanajca w liście załączonym do raportu rocznego.

Jak wskazał, rekordowej skali działalności towarzyszyły rekordowe wyniki finansowe.

"W minionym roku przekazaliśmy klientom 3 332 lokale, rozpoznając 1 897 mln zł przychodów ze sprzedaży. Konsekwentnie i z powodzeniem realizujemy strategię maksymalizacji marży, która wzrasta z roku na rok. Rentowność sprzedaży w 2021 roku wyniosła aż 33%. W efekcie, wypracowaliśmy rekordowy zysk netto - 325 mln zł. Rekord ten cieszy tym bardziej, że osiągnęliśmy go zwiększając jednocześnie potencjał przyszłych wyników do nienotowanego dotąd poziomu" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 306,77 mln zł wobec 264,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2021 r. sprzedał 4 066 lokali.

(ISBnews)