Zysk operacyjny wyniósł 61,48 mln zł wobec 59,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 83,44 mln zł wobec 78,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712,39 mln zł w 2021 r. wobec 1 682,34 mln zł rok wcześniej.

"47 mln zł (wzrost o 27% r/r) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2% r/r) - takie są wyniki Grupy Unibep za 2021 r. Są to historyczne wyniki grupy osiągnięte w niezwykle trudnych, bizneso-wo bardzo wymagających warunkach. Warto dodać, że grupa poprawiła pozycję gotówkową - na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3%)" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 16,8 mln zł wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)