Zysk operacyjny wyniósł 61,48 mln zł wobec 59,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 83,44 mln zł wobec 78,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712,39 mln zł w 2021 r. wobec 1 682,34 mln zł rok wcześniej.

"47 mln zł (wzrost o 27% r/r) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2% r/r) - takie są wyniki Grupy Unibep za 2021 r. Są to historyczne wyniki grupy osiągnięte w niezwykle trudnych, bizneso-wo bardzo wymagających warunkach. Warto dodać, że grupa poprawiła pozycję gotówkową - na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3%)" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 16,8 mln zł wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)