"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 2 573 132 akcji spółki; Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 26 kwietnia 2022 roku; Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 4 maja 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe 10,08 mln zł zysku netto przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)