"Zarząd Aplisens [...] podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2021 rok w kwocie 15 912 722,34 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 9 012 998,94 zł (56,64% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

Reklama

b) w kwocie 6 899 723,4 zł (43,36% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,6 zł na jedną akcję (liczba akcji spółki brana pod uwagę przy wyliczeniu wysokości dywidendy na jedną akcję jest równa 11 499 539, tj. nie obejmuje 369 634 akcji własnych spółki skupionych celem umorzenia na podstawie uchwały nr 19a zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 29 czerwca 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, obecna sytuacja finansowa spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2021 na poziomie 43,4% zysku netto spółki, podkreślono.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)