"Portfel zamówień Grupy Budimex jest zdywersyfikowany i zachowuje stabilną rentowność przede wszystkim dzięki kontraktom w ostatniej fazie realizacji. Portfel w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2023 roku. Grupa Budimex przeprowadza regularne aktualizacje budżetów kontraktów długoterminowych, a odnotowany wzrost cen materiałów został uwzględniony w zrewidowanych kosztorysach. Portfel zamówień Grupy Budimex na dzień 31 marca 2022 roku wynosił 13 170 097 tysięcy złotych. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec 2022 roku wraz z zawartymi aneksami wyniosła 1 385 419 tysięcy złotych" - czytamy w raporcie finansowym za I kw.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Reklama

(ISBnews)