Reklama

"Jeżeli chodzi o kontrakty podpisane - to 7 mld zł w 2021 roku, w tym 1,4 mld zł. Będzie to nasze największe wyzwanie w 2022. Wierzę, że zdołamy podpisać kontrakty o podobnej wartości, co w roku 2021. Upatrujemy tu duże szanse w segmencie kolejowym i drogowym, ale też wychodzimy na rynki ościenne" - powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

Wcześniej poinformował, że spółka zrezygnowała z podpisania kontraktów o wartości ok. 3 mld zł ze względu na spodziewaną ujemną rentowność.

"Nie zawarliśmy umów o wartości ponad 3 mld zł, co jest bardzo istotne w naszej działalności, ale podeszliśmy do tego bardzo odpowiedzialnie. Uznaliśmy, po przeliczeniu tych ofert, że ten koszt materiałów wzrósł na tyle istotnie, że nie jesteśmy w stanie utrzymać rentowności na tych kontraktach, a wręcz przynosiłyby straty. Nasza decyzja była jednoznaczna"- podkreślił prezes.

"Ja bym dziś nie mówił o ubytkach przychodów [z powodu niezawarcia umów]. My chcemy rosnąć i co roku zwiększać swoje przychody i dywersyfikować działalność. Te 3 mld zł pozwoliłyby na powiększenie backlogu. To, że nie podpisaliśmy tych kontraktów, może spowodować, że będziemy na tym samym poziomie, ale unikniemy ryzyka. Nie będzie to prawdopodobnie miało dużego wpływu na rentowność. W tym roku skupimy się na zrównoważeniu tego i wygraniu postępowań przetargowych, ale już z aktualnymi cenami i podwyższoną wartością waloryzacji. Wierzę, że to, co zakładaliśmy, będzie osiągnięte" - kontynuował.

Wskazał, że backlog o wartości 13,17 mld zł na koniec marca zapewnia spółce pracę nawet do połowy 2024 r. Podkreślił, że mało jest w nim kontraktów samorządowych, które mogą być szczególnie trudne, bo gminy nie mają środków na zwiększenie wartości umów.

"Bardzo mocno ograniczyliśmy też portfel w zakresie mieszkaniowym. W sektorze publicznym mamy klauzule waloryzacyjne, a mieszkaniowy jest trudny. Widzimy duże szanse sektorze wojskowym, podpisaliśmy pierwsze kontrakty dla NATO" - powiedział także prezes.

Portfel zamówień Grupy Budimex na 31 marca 2022 roku wynosił 13 170,1 mln zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec wraz z zawartymi aneksami wyniosła 1 385,42 mln zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)