Reklama

"Outlook jest bardzo dobry, rośniemy organicznie, przeprowadzone akwizycje kontrybuują do wyniku. Spodziewamy się zatem dobrego roku, chcielibyśmy wypełnić konsensus rynkowy. Jest to bardzo realne w tej chwili" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.

Konsensus rynkowy zakłada na ten rok ok. 1,27 mld zł przychodów i 160 mln zł zysku netto.

Prezes ocenił, że nie ma na razie widocznego wpływu wojny na Ukrainę na biznes spółki.

"Nie widzimy zmiany zachowań banków z ekspozycją na wschód w ich politykach zakupowych. Można domniemywać, że wyzwanie stanowić będzie globalne spowolnienie. Pocieszające, że wszyscy chcą inwestować w kanały elektroniczne. W segmencie payment dywersyfikujemy się, eksponując coraz bardziej na e-commerce i merchantów (obsługa firm w obszarze płatności)" - dodał prezes.

Portfel zamówień Asseco SEE w bieżącym roku ma - według stanu na 25 kwietnia br. - wartość 240,8 mln euro i jest o 27% wyższy r/r. Wartość portfela według marży1 (przychody bez kosztów podwykonawstwa) wynosi 174,2 mln euro, o 22% więcej r/r. Portfel zamówień Asseco SEE na II kwartał 2022 r. wynosi 76,4 mln euro, o 32% więcej r/r. Według marży1 portfel wynosi 49,9 mln euro, o 23 % więcej r/r.

Wartość portfela segmentu płatnicznego Payten na 25 kwietnia wynosi 119 mln euro, co oznacza wzrost o 24% r/r. Na marży1 wynosi on 90,6 mln euro, tj. 17% więcej r/r. Portfel Payten na II kwartał wynosi 40,4 mln euro, czyli 39% więcej r/r. W rozwiązaniach bankowych i dedykowanych wartość zamówień na 2022 rok to 121,7 mln euro, tj. 31% więcej r/r. Portfel w segmencie na II kw. ma wartość 36 mln euro, tj. 26% więcej r/r.

Jeleński dodał, że zagrożenia dla rozwoju można dostrzec w obszarze pracowniczym.

"Presja na płace i wysoka rotacja pracowników na rynku - z tym się zmagamy" - wskazał prezes.

Według jego słów, zasoby ukraińskie są nieatrakcyjne kosztowo, gdyż już wcześniej miały ekspozycję na USA, co było odzwierciedlone w stawkach.

"Kontynuujemy dywersyfikację geograficzną. Jak dobrze pójdą rozmowy, to powinno się udać pokazać się w tym roku na nowych rynkach" - podsumował Jeleński.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)