Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed rozpoczęciem sezonu grillowego skontrolował niemal 120 partii urządzeń do przygotowywania posiłków. Większość produktów poddanych kontroli pochodziła importu. W wyniku kontroli zakwestionowano 37 partii urządzeń, z czego w 11 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

10 modeli grilli (9 wielokrotnego użytku i 1 jednorazowy) kontrolerzy przekazali do badań laboratoryjnych. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 8 urządzeń, ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne np. palenisko wykonane ze zbyt cienkiej blachy czy zbyt duże prześwity między prętami rusztu na żywność.

Jeden z przebadanych grilli po użyciu się odkształcił, był na tyle niestabilny, że przewrócił się, kiedy na brzegu misy, w miejscu do tego przeznaczonym, powieszono pokrywę. W niektórych grillach brakowało uchwytów przy ruszcie na żywność.

W ocenie UOKiK, jakość oferowanych produktów pogorszyła się w stosunku do kontroli przeprowadzonej przed pięciu laty. Obecnie zakwestionowano ok. 32 proc. partii grilli, a poprzednio ponad 20 proc.

Reklama