Reklama

"Złożenie prospektu jest zwieńczeniem wielu miesięcy prac, zarówno naszej, jak i grona naszych doradców wspierających nas w procesie. Odkąd jesteśmy obecni na rynku NewConnect, obiecaliśmy naszym akcjonariuszom oraz inwestorom, że przejdziemy na rynek główny, a tzw. mała giełda jest tylko przystankiem. Podczas naszej obecności na giełdzie wydaliśmy kilka przełomowych premier, w tym 'Drug Dealer Simulator' oraz 'Gas Station Simulator', a także istotnie rozbudowaliśmy naszą grupę kapitałową, stając się dojrzałym podmiotem o ustabilizowanej, kompletnej strukturze. Jesteśmy gotowi na to, aby dołączyć do grona największych podmiotów z branży notowanych na rynku głównym" - skomentował prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

"Debiut na rynku głównym nie tylko zwiększy naszą transparentność, ale również otworzy nas na nowych inwestorów. Bardzo dużo instytucji finansowych zarówno z Polski i z zagranicy obserwuje naszą działalność. Wejście na tzw. duży parkiet umożliwi nam pozyskanie ich do naszego akcjonariatu. Szczególnie, że najbliższe miesiące oraz lata będą bardzo obiecujące pod kątem premier z rodziny Movie Games" - dodał.

Spółka podała, że wprowadzenie akcji na rynek regulowany nie będzie wiązało się z przeprowadzeniem dodatkowej emisji akcji.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)