"Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2021 rok w kwocie 10 010 000 zł, tj. 0,25 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto spółki za rok 2021 w kwocie 19 041 598,3 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje ustalić 29 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy - 12 sierpnia 2022 roku.

Reklama

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)