Strata operacyjna wyniosła 2,64 mln zł wobec 2,35 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła -2 406 tys. zł w porównaniu do -2 258 tys. zł" - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu.

Reklama

EBITDA skorygowana o niepieniężną wycenę programu motywacyjnego wyniosła odpowiednio -1 257 tys. zł w porównaniu do -1 253 tys. zł, rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,62 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 0,69 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. XTPL wypracowała 930 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, w porównaniu do 65 tys. zł w I kwartale roku poprzedniego. Pozyskano także łącznie 1 085 tys. zł z tytułu dotacji, w odniesieniu do 976 tys. zł pozyskanych w I kwartale 2021 r. Podane wartości zawierają zarówno kwoty dotacji, jak i zaliczek na dotacje ujmowanych w bilansie" - czytamy dalej.

"Nasze wysiłki i praca stopniowo przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci rosnących przychodów ze sprzedaży. W tym roku, obok urządzeń Delta Printing System, materiałów eksploatacyjnych do nich, a także tuszów, generujemy również przychody z części projektów ewaluacyjnych, realizowanych z partnerami przemysłowymi, które osiągnęły już płatne etapy. Staramy się bardzo uważnie i efektywnie zarządzać środkami pieniężnymi, zwłaszcza, że wzrost sprzedaży wymaga również inwestycji. Systematycznie zwiększamy swój park urządzeń i maszyn oraz wzmacniamy zespół technologiczny. Rozwijamy swoje możliwości technologiczne i produkcyjne, aby efektywnie obsłużyć obecnych i przyszłych klientów. To, co wypracowaliśmy dotychczas, a także przewidywane i zaplanowane działania wskazują, że jesteśmy już w stanie samodzielnie sfinansować swoje operacje w tym roku" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,68 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)