"Zarząd spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce. Pozostawienie zysku w spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji energetycznej" - czytamy w komunikacie.

W ramach projektu "Zielone Azoty" planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,7 mld zł na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne w perspektywie 2030 roku. Wynikiem realizacji projektu będzie obniżenie emisyjności energetyki wewnętrznej o ponad 1/3 i redukcja zużycia węgla kamiennego o prawie 2/3 w perspektywie 2030 roku w stosunku do stanu obecnego, skutkujące obniżeniem emisji CO2 z instalacji produkcyjnych grupy o ponad 800 tys. ton rocznie, przypomniano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)