Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 66,6 mln zł wobec 48,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 73,99 mln zł wobec 54,71 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,57 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 475,69 mln zł rok wcześniej (wzrost o 34,5% r/r). Jak podkreśla spółka, wzrost ogółem spowodowany był w większym stopniu wzrostem sprzedaży zagranicznej (+49,8%), choć w kraju dynamika była również wysoka (+21,9%).

"Analizując nasze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale br. osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – wzrost do 29,6% z 27,6%. Po drugie, za wzrost grupy istotnie odpowiadała także nasza sprzedaż zagraniczna, która urosła blisko 50% rok do roku. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa. Dynamika sprzedaży w Polsce także była wysoka i wyniosła 21,9%" - skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach. Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy kształtuje się na poziomie 1,1, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 50,57 mln zł wobec 36,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)