Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,89 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,55 mln zł wobec 1,75 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 roku Grupa IMS osiągnęła EBITDA o 104% większą w stosunku do I kwartału 2021, o 28% większą w stosunku do I kwartału 2020 i o 2% większą w stosunku do I kwartału 2019 roku, w którym to 2019 roku Grupa IMS osiągnęła dotychczas najlepszy w swej historii wynik EBITDA. Rentowność na poziomie EBIT, EBITDA i zysku netto w I kwartale 2022 roku jest wyższa niż w którymkolwiek z I kwartałów lat 2019-2021. Osiągnięte wyniki wynikają z faktu, że okres kilkunastu miesięcy związany z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, Grupa IMS wykorzystała na optymalizacje organizacyjno-kosztowe oraz skupienie się na najbardziej rentownych obszarach działalności. Dzięki temu, zarząd emitenta spodziewa się osiągania wyższych rentowności ze sprzedaży generowanych w kolejnych okresach" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,38 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 7,16 mln zł rok wcześniej.

We wszystkich podstawowych segmentach sprzedaży Grupa IMS odnotowała znaczące wzrosty przychodów:

- w abonamentach audio i wideo - wzrost o 35%;

- w usługach reklamowych - wzrost o 160%;

- w abonamentach aroma - wzrost o 34%;

- w systemach Digital Signage - wzrost o 400%, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 0,67 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)