Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 118,23 mln zł wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 129 mln zł wobec 25,74 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 996,29 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 462,41 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 roku zanotowano 27,42% łącznego wzrostu wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji wzrost ten wyniósł 12,50% a sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 54,55% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost produkcji energii dotyczył produkcji w najbardziej sprawnej jednostce, tj. bloku o mocy 474 MW. Produkcja w mniej sprawnych jednostkach węglowych spadła. Produkcja z biomasy była trochę mniejsza. W I kwartale 2022 roku po raz pierwszy w całym kwartale pojawia się produkcja energii farmy fotowoltaicznej. Zanotowany wzrost produkcji dotyczył marca 2022 roku, gdy warunki rynkowe były najkorzystniejsze spośród wszystkich miesięcy kwartału" - czytamy w raporcie.

Poza wyższymi wolumenami sprzedaży energii na wzrost przychodów ze sprzedaży istotnie wpłynęło zwiększenie uzyskanej średniej ceny, która wzrosła o 280,21 złotych, tj. o 105,22%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 126,73 mln zł wobec 27,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)