Reklama

"Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Elektrotim w I kwartale 2022 roku, odzwierciedlają powrót charakterystycznej dla grupy i branży, w której działa, sezonowości sprzedaży. W tym roku cykliczność została dodatkowo wzmocniona, odczuwanymi przez cały segment budownictwa, skutkami wzrostu cen materiałów i presji płacowej. Prowadzimy działania zmierzające do kompensaty wzrostu cen materiałów poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego w projektach gdzie znajduje to uzasadnienie" - napisał Bober w komentarzu przesłanym ISBnews.

Podkreślił, że grupa alokowała już odpowiednie zasoby organizacyjne, ludzkie i finansowe do realizacji swojego największego kontraktu, związanego z budową bariery elektronicznej na granicy z Białorusią za 270 mln zł netto. Projekt techniczny bariery elektronicznej został już przekazany Straży Granicznej, Elektrotim czeka na jego akceptację.

"W związku z realizacją tak dużego projektu, ograniczyliśmy bieżącą akwizycję nowych, szczególnie krótkoterminowych kontraktów, w celu skierowania odpowiednich zasobów na realizację umowy ze Strażą Graniczną. Zarząd spółki nie zmienia pozytywnego nastawienia do wyników całego 2022 r." - dodał prezes.

W marcu Bober informował ISBnews, że Elektrotim spodziewa się, że przychody z tytułu umowy ze Strażą Graniczną na realizację bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej zostaną odnotowane w 2022 roku. Oznacza to, że w 2022 r. spółka przekroczy zakładany w strategii poziom przychodów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, a wynik może być nawet dwukrotnie wyższy niż w 2021 r.

Elektortim odnotował 5,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,36 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 52,23 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miał 276,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)