Zysk operacyjny wyniósł 56 mln zł wobec 71,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 58,65 mln zł wobec 74,06 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,61 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 131,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I półroczu 2022 r. grupa Mo-Bruk uzyskała wysokie wskaźniki rentowności: EBITDA w wysokości 52,5% oraz zysku netto na poziomie 40,9%. W analizowanym okresie rentowność aktywów ROA wyniosła 55,3%, a rentowność kapitału ROE 74%" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2022 r. grupa osiągnęła 5,8 mln zł przychodów z likwidacji "bomb ekologicznych", podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 30,8 mln zł. Niższe przychody z tego tytułu wpłynęły na sprzedaż i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Mo-Bruk spodziewa się ok. 17 mln zł wpływów w III kwartale bieżącego roku z tytułu zagospodarowania pozostałych odpadów z "bomby ekologicznej" w Gorlicach.

"W I półroczu 2022 r. firma zagospodarowała 123,2 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (73,4 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (39,6 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (10,2 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-Bruk zagospodarował 124,4 tys. ton odpadów" - podano także.

Na koniec czerwca 2022 r. grupa Mo-Bruk dysponowała blisko 41,7 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,3, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 52,16 mln zł wobec 60,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)