Zysk operacyjny wyniósł 20,09 mln zł wobec 6,76 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu grupa wygenerowała 7,9 mln zł zysku na sprzedaży wobec 2,8 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na sprzedaży znacząco wzrosła i wyniosła 25,5% wobec 12,7% w pierwszym półroczu roku ubiegłego" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,04 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 22,42 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 31 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 22,4 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do grupy, które wyniosły 27 mln zł. Wzrost przychodów wynikał z braku okresów lockdownowych w bieżącym roku, a które miały miejsce w roku ubiegłym" - czytamy dalej.

Na koniec I półrocza 2022 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 479 mln zł.

"W najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie uzyskano prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę pierwszego etapu budowy osiedla mieszkaniowego" - napisano też w komentarzu.

"Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do innych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania" - czytamy dalej.

Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 142 ha i szacunkowej wartości rynkowej 200 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 5,18 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)